הסוואה טובה גורמת ל"הונאה חזותית", והופכת יצורים חיים ל"רואים ואינם נראים". היא גורמת למוסווה להיבלע בצבעי הסביבה, להיעלם מן העין, ומקשה על אחרים להבחין בנוכחותו. צבעי הגוף של בעלי-החיים המוסווים דומים לצבעי הסביבה ומשתלבים בה. לעתים קרובות גם צורת הגוף וגם ההתנהגות משלימים את ההסוואה המוצלחת. הגדילו את התמונות שלפניכם, באמצעות לחיצה עליהן, וזהו את המוסווים ואת מה שהם מחקים.

          בעלי-חיים שונים מסוגלים לשנות את צבעי גופם בהתאם להשתנות הסביבה או הנסיבות. הזיקית היא הידועה בין בעלי היכולת הזאת. אך גם בעלי-חיים מקבוצות אחרות מסוגלים לשנות את צבע גופם בתוך שניות. ביניהם: תמנונים, דגי קרקע מסוימים, ואפילו הצפרדע הקטנה - אילנית.
איך הם עושים את זה? הכושר להחליף צבעים במהירות נובע משינויים בפיזור צבענים, ובעיקר הצבען הכהה מלנין, בתאים הכרומטופוריים שבעור הגוף. כאשר המלנין מפוזר בכל התא הכרומטופורי, הוא מסתיר את שאר הצבעים ומקנה לחיה צבע כהה. כאשר המלנין מתרכז במרכז התא, העור מתבהר, ואז גם צבענים אחרים המצויים בתא, מתבלטים.


הגדילו את תמונות הזיקית והאילנית שלפניכם, וראו את מגוון הצבעים המשתנה של גופן.

                     

 

מי הם בעלי-החיים המוסווים? האם הם הטורפים או הנטרפים? - ההסוואה מקנה יתרון גם לטורפים וגם לנטרפים.
בעלי-חיים רבים שהם טורפים מובהקים, מתגנבים ומתקרבים אל טרפם בזכות ההסוואה המוצלחת שלהם. אחרים אורבים לטרף, והוא מתקרב אליהם מבלי שיידע כי הטורף המוסווה נמצא בשטח. בדרך זאת הסיכויים להצליח לתפוס את הטרף - גדלים.
גם בין בעלי-החיים הנטרפים, אפשר למצוא רבים שיש להם צבעי הסוואה. תכונה זאת מקשה מאוד על טורפיהם לאתר אותם.
הגדילו את התמונות שלפניכם ובררו מיהו המוסווה - טורף או נטרף?

              מדדו את משך הזמן (בשניות), שבו אתם מצליחים לאתר את מיקום השממית בהדמיה שלמעלה, לאחר שהוזזה ממקומה בעת שלא התבוננתם במצג. חזרו על הפעולה פעמים אחדות וחשבו את זמן האיתור הממוצע שלכם ושל חבריכם.
א.
בררו אם יש ביניכם כאלה הלוקים בעיוורון צבעים, והשוו את זמן האיתור שלהם לזמנם של האחרים.
ב.

האם מצאתם הבדלים משמעותיים ביכולת האיתור של השממית המוסווית על-ידיכם ועל-ידי חבריכם? מה תוכלו להסיק מכך?