לדף הבית
אל הרשת מונחון בחנו את עצמכם

 
בעיות סביבתיות ופתרונן
פתרונות חלופיים
תחנת-כוח עם טורבינת גז
תחנת-כוח במחזור משולב
מקורות אנרגיה חלופיים להפקת חשמל
מה מתאים למה?
ידידותי או מזהם?
תשבץ
 
פתרונות חלופיים

תחנת-כוח במחזור משולב

חברת החשמל החלה בהפעלתן של תחנות-כוח במחזור משולב, התורמות לצמצום זיהום האוויר. אף שאין עדיין בישראל גז טבעי, ולמרות מחירו הגבוה של הסולר, החליטה חברת החשמל להקים ברמת חובב תחנת-כוח ראשונה מסוגה בארץ במחזור משולב.

מהי תחנת-כוח במחזור משולב?
בתחנת-כוח כזאת מפעילים במשולב שלוש טורבינות: שתי טורבינות גז וטורבינת קיטור. שלוש הטורבינות פועלות במעגל אנרגיה משותף: הגזים הנפלטים מפעולת טורבינות הגז, משמשים לחימום המים לקיטור, המפעיל את טורבינת הקיטור. כך החום של גזי השרפה, שנשאר לאחר ההפעלה של טורבינות הגז, מנוצל להפקת קיטור - ללא תוספת של חומר דלק.

טכנולוגיית "המחזור המשולב" גם משפרת את תפוקת החשמל בתחנת-הכוח וגם חוסכת חומרי דלק. בנוסף ליתרונות הסביבתיים של טורבינת הגז, היתרון הבולט של תחנות-כוח כאלה הוא ניצול אנרגיה, שעד כה בוזבזה, להפקה של חשמל.תחנת-כוח במחזור משולב (מחז"מ)


מידע נוסף על תחנות-כוח במחזור משולב
ידיעה (מיוני 2002) על הרחבת יכולת הייצור של חברת החשמל באמצעות תחנת-כוח במחזור משולב