לדף הבית
אל הרשת מונחון בחנו את עצמכם

   פחם

 גז טבעי

 
חשמל- מתחנת-הכוח עד הבית

החשמל נמצא מוכן לשימוש כל הזמן - רק לוחצים על המתג והנורה נדלקת, הרדיו מנגן, התנור מחמם בחורף, המזגן מקרר בקיץ, והמחשב דולק… אבל מאין יש לנו חשמל? את החשמל צריך להפיק.
את החשמל מפיקים בתחנות-כוח, ומשם הוא עובר דרך ארוכה עד שהוא מגיע למכשירי החשמל שלנו.
התרשים מראה את הדרך שהחשמל עובר מהפחם הגולמי ועד שהוא מגיע אלינו (בתחנת-כוח קיטורית).
עברו עם העכבר על חלקי תחנת-הכוח, ועקבו אחר שלבי התהליך!
מתחת לתרשים תמצאו הסברים על כל אחד מחלקי התהליך בתחנת-כוח קיטורית.הפחם
דוד השרפה
הארובה
מערכת הקירור
טורבינה
מחולל (גנרטור)
כבלי חשמל