לדף הבית
אל הרשת מונחון בחנו את עצמכם

   פחם

 גז טבעי

 
חשמל- מתחנת-הכוח עד הבית

התרשים מראה את התהליך של הפקת חשמל בתחנת-כוח, המופעלת באמצעות טורבינת גז.
ההתחלה היא בגז טבעי, והסוף הוא החשמל שמגיע אלינו.
עברו בעכבר על חלקי תחנת-הכוח, ועקבו אחרי השלבים של התהליך!
מתחת לתרשים תמצאו הסברים על כל שלב של התהליך.


הפקת החשמל בתחנת-כוח, המופעלת באמצעות טורבינת גז, מבוססת על שימוש בגזי שרפה דחוסים לצורך סיבוב הטורבינה.
את הגז הטבעי מעבירים ממעמקי הים אל תחנת-הכוח בצינורות תת-קרקעיים.
כדי לסובב את הטורבינה, שואבים אוויר מבחוץ ודוחסים אותו. את האוויר החם והדחוס מעבירים לתנור השרפה, ומכניסים לתוכו גם את הגז הטבעי. התערובת של הגז הטבעי ושל האוויר ניצתת. התוצאה היא גזי שרפה בטמפרטורה של כ- 1,300 מעלות צלזיוס. גזי השרפה מובלים אל הטורבינה.
במעבר אל הטורבינה גזי השרפה מסובבים את הטורבינה.

לאחר המעבר טמפרטורת הגזים יורדת לכ- 550 מעלות צלזיוס, והם נפלטים החוצה דרך הארובה. סיבוב הטורבינה מפעיל את המחולל (גנרטור), והוא מפיק חשמל.

כדאי לשים לב:
בהשוואה לתחנות-הכוח הקיטוריות, תחנות-כוח, המופעלות באמצעות טורבינות גז, הן קטנות יותר, ארובותיהן צנועות יותר ואפשר להקים אותן גם בפנים הארץ ולאו דווקא ליד הים. מדוע אין צורך בקרבה לים?
בתחנות-כוח, המופעלות באמצעות טורבינת גז, אין צורך במי הים לצורך קירור, לכן גם אין צורך למקם אותן ליד הים.
כיום, בתחנות-כוח, המופעלות באמצעות טורבינת גז, משתמשים בגזי-שרפה, הנוצרים בתא השרפה מבעירה של סולר. בישראל כבר החלו להשתמש באנרגית גז, ואכן הפקת החשמל הינה נקייה יותר לסביבה. הסיבה לכך היא שהגז הטבעי הוא חומר הדלק הידידותי ביותר לסביבה מבחינת פליטת מזהמים לאוויר.