הצבע של פרי העגבנייה נקבע על-ידי גן, ובו האלל לצבע אדום הוא שלטן (דומיננטי) ואילו האלל לצבע כתום הוא נסגן (רצסיבי). בשדה העגבניות האדומות צמח צאצא, המניב עגבניות כתומות, והחקלאים מעוניינים לקבל עוד צאצאים כאלה. איזה זוג עגבניות אדומות כדאי להכליא, כדי לקבל עוד צאצאים, המניבים עגבניות כתומות?
א. היכנסו אל המעבדה ובדקו בה את התכונות של כל אחת מהעגבניות האדומות שבשדה. כדי לעשות זאת, הכליאו כל אחת מהן בהכלאת מבחן עם עגבנייה בעלת הגן הנסגן לפירות כתומים.
ב. עברו אל הפתרון, בחרו זוג עגבניות אדומות מהשדה והכליאו אותן. האם הצלחתם לקבל צאצאים המניבים עגבניות כתומות?

 
בכל אחד מתאי הגוף נמצאים שני העתקים של כל גן, הנקראים אללים. יש אללים שלטנים (דוֹמינַנטִים) ויש אללים נסגניים (רֶצֶסִיבים). יצור, אשר תאי גופו מכילים שני אללים זהים לאותה התכונה, הוא הומוזיגוטי לתכונה זאת. במקרה כזה ייתכנו שתי אפשרויות:
1. אם שני האללים הם שלטנים (מצב כזה מקובל לסמן: AA) - התכונה השלטנית היא זאת שתיראה לעין.
2. אם שניהם נסגנים (במקרה כזה הסימון הוא: aa) - התכונה הנסגנית היא זאת שתיראה לעין.

דוגמה: אלל שלטן ואלל נסגן בפרחי כלנית
התכונה לכלניות בצבע כחול נקבעת על-ידי אלל שלטן, והיא מסומנת באות A.
התכונה לכלניות בצבע אדום נקבעת על-ידי אלל נסגן, וסימנה: a.

אם נוצרו צאצאים, שהם הכלאה של כלנית הומוזיגוטית בעלת פרחים כחולים (AA) עם כלנית הומוזיגוטית בעלת פרחים אדומים (aa) - מה יהיה הרכב הגנים של צאצאים אלה? ומה יהיה צבע הפרחים שלהם?
בדקו זאת בתרגיל שלפניכם: גררו (בלחיצה רציפה על העכבר) את הפריטים מן המחסן אל המקומות (הריקים) המתאימים בטבלת ההכלאה.כל תכונה ביצור חי מאופיינת על-ידי הגנוטיפ הקובע אותה ועל-ידי הפנוטיפ שלו לגביה. כאמור, אם הוא הומוזיגוט, תאיו מכילים שני אללים זהים בגן זה. אללים אלה עשויים להיות שלטנים (גנוטיפ AA) או נסגניים (גנוטיפ aa).

אך מה קורה אם היצור נושא גם אלל שלטן לתכונה כלשהי וגם אלל נסגן לאותה התכונה?
יצור כזה נקרא: הטרוזיגוט (הגנוטיפ שלו מסומן Aa), והמופע השלטן הוא זה שנראה לעין.

דוגמה: הכלאה של כלניות הטרוזיגוטיות
צבע הפרח בכלנית נקבע על-ידי גן מסוים, ובו האלל לצבע כחול הוא שלטן (A) ואילו האלל לצבע האדום הוא נסגן
(a).

אם הוכלאו כלניות הטרוזיגוטיות בעלות פרחים כחולים - מה יהיה הגנוטיפ ומה יהיה הפנוטיפ של הצאצאים?
בדקו זאת בתרגיל שלפניכם: גררו (בלחיצה רציפה על העכבר) פריטים מן המחסן אל המקומות (הריקים) המתאימים בטבלת ההכלאה.
האלל לצבע אדום בעגבנייה הוא שלטן (A) ואילו האלל לצבע כתום בעגבנייה הוא נסגן (a). בתרגיל שבראש הפרק כל העגבניות הן בעלות פנוטיפ זהה: לכולן צבע אדום. אבל, חלק מהן הומוזיגוטיות (גנוטיפ AA), ואחרות הן הטרוזיגוטיות (גנוטיפ Aa).

אם כך, איך אפשר להבדיל ביניהן? - עושים זאת בשיטה שנקראת: הכלאת מבחן. בשיטה זאת מכליאים את הטיפוס, שרוצים לדעת מהו הגנוטיפ שלו, בטיפוס שהוא הומוזיגוט נסגני לאותה התכונה.
בצעו שוב הכלאות מבחן במעבדת התרגיל שבראש הפרק. שימו לב להבדלים בין הסיכויים לקבל צאצאים מטיפוסים שונים מהורה הומוזיגוטי ומהורה הטרוזיגוטי.


א. התבוננו בצבעים של פרחי כלניות הבר, שצומחות קרוב לעפולה. הסבירו: מדוע בשדה זה אין כמעט כלניות אדומות?
רמז: חפשו בראש הפרק מידע על הצבע השלטן והצבע הנסגן בכלניות...
ב. האם יתכן שבעתיד, הכלניות האדומות ייעלמו לגמרי בשדה זה? נמקו את תשובתכם.