סיימתם את הניסויים?
כתבו ליואב את ההמלצות שלכם לתכנון המכונה, בהתאם לתוצאות הניסויים שלכם!

א. בחרו באפשרויות המתאימות.
ב. לאחר שתסיימו, לחצו על כפתור בדיקה.

   

  לפניכם חמישה משפטים.
  א. קבעו אם כל משפט הוא נכון או לא נכון: סמנו באמצעות העכבר את האפשרות שבחרתם.
  ב. לאחר שתסיימו, לחצו על הכפתור בדיקה.
 
   
 1. נקודת הקיפאון של המים היא 0 מעלות צלזיוס.
 2. נקודת הרתיחה של המים היא 100 מעלות צלזיוס.
 3. טמפרטורת מים נוזלים יכולה לעלות מעל 100 מעלות צלזיוס.
 4. קרח שניתך לנוזל, יוכל להפוך שוב לקרח.
 5. מים, קרח ואדי-מים הם אותו החומר.

   
 
 

 

  א.ענו על השאלות הבאות.
  ב. כשתסיימו, לחצו על הכפתור בדיקה, כדי לבדוק את תשובותיכם.
   מדוע הפסיקה טמפרטורת המים לעלות, לזמן מה, באפס מעלות צלזיוס?
 מדוע הפסיקה טמפרטורת המים לעלות במאה מעלות צלזיוס?
 אילו המשכנו לקרר את המים עוד זמן רב – האם הטמפרטורה שלהם הייתה ממשיכה לרדת?