הקפאה
תהליך שבו חומר עובר ממצב-צבירה נוזל למצב-צבירה מוצק, באמצעות קירור.

התאדות
תהליך שבו חומר עובר ממצב-צבירה נוזל למצב-צבירה גז, באמצעות חימום.

התכה
תהליך שבו חומר עובר ממצב-צבירה מוצק למצב-צבירה נוזל, באמצעות חימום.

התעבות
תהליך שבו חומר עובר ממצב-צבירה גז למצב-צבירה נוזל, באמצעות קירור.

חלחול
חדירה של מים לתוך סלע או לתוך הקרקע.

מחזור
רצף של תופעות החוזר על עצמו בסדר קבוע.
למשל: מחזור המים, מחזור עונות השנה, מחזור הדם.

מי תהום
מים שנאגרים במעמקי הקרקע.
הידעתם? - רוב המים המתוקים בעולם לכודים כמי תהום (ובקרחונים), ולא ניתן להגיע
אליהם!

משקעים
גשם, שלג וברד, היורדים מן העננים ושוקעים על פני הארץ.