כולכם - אתם, שגרים בסביבה כפרית, וגם אתם, שגרים בסביבה עירונית - מוזמנים להתבונן החוצה דרך החלון. האם אתם רואים צמחים בסביבה? מאין הופיעו כל הצמחים האלה? ואיך הצמחים מתרבים?

כמו רוב היצורים החיים גם צמחים מתרבים באמצעות הפריה, כלומר - ב רבייה זוויגית (רבייה מינית). בתהליך ההפריה תא רבייה זכרי מתלכד עם תא רבייה נקבי.

איפה זה מתרחש בצמחים?
תאי הרבייה הנקביים נמצאים בביציות הצמחים, מוגנים בתוך שחלות הפרחים. תאי הרבייה הזכריים נמצאים בתוך גרגרי האבקה, שנוצרים ב אבקנים של הפרחים.איך ההפריה בצמחים מתרחשת?
לפני שתהליך ההפריה יוכל להתרחש, יש צורך ב האבקה: גרגרי האבקה עוברים מן האבקנים אל צלקות הפרחים. (פרטים נוספים על המעבר של תאי הרבייה מפרח לפרח, תמצאו בפרק האבקה בצמחים.

גרגרי האבקה נובטים על צלקות הפרח ומצמיחים שלוחה דקה - נחשון. הנחשון גדל ומתארך, דרך עמוד העלי, עד לשחלת הפרח. עכשיו ה הפריה יכולה להתרחש: תאי הרבייה הזכריים מתקדמים בתוך הנחשון, מגיעים לתוך שחלת הפרח, חודרים לביציות שבתוך השחלה ומפרים אותן. כל גרגר אבקה יכול להפרות ביצית אחת.

לחצו על הכפתור באיור שלפניכם, ועקבו אחר צמיחת הנחשון בתוך העלי.לאחר ההפריה שחלת הפרח מתפתחת לפרי, והביציות המופרות מתפתחות לזרעים בתוך הפרי.


רבייה זוויגית (שבה מתרחשת התלכדות של תא רבייה זכרי עם ביצית) אינה הדרך היחידה להתרבות של הצמחים. צמחים מתרבים גם באמצעות רבייה אל-זוויגית (אל-מינית). איך זה מתרחש? - צאצאים הנוצרים ברבייה אל-מינית, מתפתחים מתא אחד או מקבוצת תאים של צמח בוגר אחד, ולכן - לצאצא יש הורה יחיד. ומכיוון שיש לו הורה יחיד, הצאצא זהה לו בתכונותיו התורשתיות. רבייה כזאת מתרחשת בעיקר בצמחים, אך גם במינים מסוימים של בעלי-חיים.

דוגמאות לרבייה אל-זוויגית בצמחים

רבייה באמצעות שלוחות:
לצמחים מסוימים יש גבעולים אופקיים, הצומחים לצדדים במקביל לפני השטח (מעל האדמה או בתוכה). אלה שלוחות, שלאורכן צמחים נוספים מתפתחים. הצמחים שעל השלוחות יכולים להינתק זה מזה ולהמשיך לצמוח כצמחים עצמאיים.

צמחי מדשאה, תות-שדה, חמציץ קטן ומינים נוספים של צמחים, מתרבים באמצעות שלוחות.


בתצלום: מימין - שלוחה של חמציץ קטן, משמאל - שלוחה של דשא.


רבייה באמצעות חוטרים:
עצי תמר מצמיחים חוטרים מבסיס הגזע שלהם. חוטרים אלה יכולים להינתק מצמח האם ולגדול כצמחים נפרדים. החקלאים קושרים מסביב לבסיס החוטר שק המכיל נסורת לחה, או מצע לח אחר, כדי לזרז את התפתחות השורשים של החוטר לקראת ניתוקו מעץ התמר הבוגר.


בתצלום: מימין - חוטרי תמר עם שק נסורת, משמאל - גזע תמר עם חוטרים צעירים.

רוב הצמחים המתרבים ברבייה אל-זוויגית, מתרבים גם ברבייה זוויגית (מינית).


חקלאים רבים נוהגים לנצל את דרכי ה רבייה האל-זוויגית של הצמחים, כדי לקבל צמחים בעלי תכונות רצויות.

מגדלי התמרים נוהגים לנתק חוטרים מעצי תמר נבחרים, לשתול אותם במטעי התמרים, וכך לגדל עוד עצים מוצלחים. גם מגדלי הזיתים, לאחר שהם מזהים עץ המניב פירות טובים במיוחד, מרבים אותו ברבייה אל-זוויגית. הם מנתקים את ה גרופיות הגדלות בבסיס העץ, ושותלים אותן כדי שיגדלו לעצים.

ואפשר גם להכין ייחורים: גוזמים קטע מענף של צמח, ושמים את החלק התחתון שלו בתוך צנצנת מים. לאחר ההשרשה (צמיחה של שורשים בקצה התחתון של הענף), אפשר לשתול את הענף בגינה או בעציץ, ולקבל צמח חדש.
לפניכם רשימת תכונות של צמחים ושל צאצאיהם. מיינו את התכונות לפי דרך הרבייה של הצמחים.