הובלת חומרים בצמח
איך המים מגיעים מעומק האדמה ועד לצמרת העץ הגבוה?
מערכת ההובלה
מה מובילים כאן?
פיוניות
לצמחים יש פה? הרבה פיות? - פיוניות!
מסלולים
משחקים של סימני דרך בצינורות הדם
אל תוך השורש
האם הצמחים יונקים מים מהקרקע?
לב פועם
מי יכול לפענח את פעולת הלב?
בתא ומסביב לו
למה התפוצץ התא?
תפוקת הלב
למי רחב הלב?
מובילים אל התא
מי שומר על "דלת הכניסה" של התא?
זרמים משתנים
אדם נח, הולך או רץ - לאן הדם זורם?