פרקי מידע הזמנה לחקרהדם במערכת ההובלה זורם במסלול סגור. במרכז מערכת ההובלה מצוי הלב - המשאבה, שמזרימה את הדם דרך צינורות הובלה, הנקראים: כלי דם.

צינורות ההובלה כוללים:
  • עורקים ועורקיקים - אלה הם כלי-הדם, שהדם זורם בהם מן הלב אל האיברים השונים. הדם זורם מהלב בעורק הראשי, שנקרא: אבי העורקים, והוא מתפצל לעורקים צרים יותר, המתפצלים בעצמם לעורקיקים, שקוטרם קטן ומספרם גדול. לבסוף, העורקיקים מסתעפים לרשת של צינורות דקיקים, שנקראים: נימים.
  • נימים - הנימים הם רשת כלי-דם דקיקים ומסועפים, המביאים את הדם סמוך לתאי הגוף. לאורך הנימים מתרחשת תחלופת חומרים, העוברים מן הדם שבנימים אל תאים שברקמות, ומהתאים שברקמות לדם שבנימים. החומרים מפעפעים דרך דופנות הנימים.
  • ורידים וורידונים - אלה הם הצינורות, שהדם מתנקז אליהם מן הנימים. הדם שזורם בנימים, קולט לתוכו חומרים מהתאים (כגון: פחמן דו-חמצני), ומשם הוא ממשיך לזרום דרך רשת של ורידונים אל ורידים גדולים ומרכזיים יותר, עד שהוא מגיע, דרך הווריד המרכזי, אל הלב.

מבנה הדופן וקוטר כלי-הדם - קיימים הבדלים עצומים במבנה הדופן של כלי-הדם ובקוטר שלהם. למשל, הקוטר של העורק הראשי ושל הווריד המרכזי, הסמוכים ללב, הוא 2.5 עד 3 ס"מ - זהו קוטר הדומה בממדיו לצינור השקיה ביתי! לעומתם, הקוטר של כלי-הדם הדקיקים ביותר בגוף - הנימים - קטן כל כך (8 אלפיות המ"מ), עד שצריך לאגד עשרה נימים יחד, כדי להגיע לעובי של שערה...

האיור שלפניכם מציג השוואה בין שלושה כלי-דם: עורק, וריד ונים.
שימו לב: קנה המידה של הנים שונה בגלל ממדיו הזעירים.הנימים הם כלי-הדם הדקים ביותר והרבים ביותר במערכת ההובלה. הצפיפות של רשת הנימים משתנה מרקמה לרקמה. ברקמות פעילות, כגון: בשרירים, הנימים מרובים מאוד, ואילו ברקמות פעילות פחות, כגון: ברקמת הסחוס, הנימים מעטים.

פיזור הנימים מאפשר את הובלת הדם קרוב לתאים, המרכיבים את הרקמות ואת האיברים. דופן הנימים דקיקה ביותר, היא בנויה משכבה אחת של תאים, ולאורך הדפנות קיימים נקבים זעירים. הדם זורם בנימים באטיות רבה, ותוך כדי המעבר של הדם בנימים - מעבר של חומרים מתרחש בשני כיוונים: מן הדם שבנימים אל הרקמה ומן הרקמה אל תוך הנימים. עיקר תנועת החומרים מתרחשת מבעד לנקבים הזעירים שבדופן הנימים הדקה - בפעפוע (דיפוזיה).


כאשר הדם עובר בנימים של רקמת שריר, חומרים, כגון: חמצן וחומרי מזון חיוניים, עוברים דרך הדופן מן הנימים אל הרקמה, ופחמן דו-חמצני יחד עם חומרי פסולת שנוצרו בתאים, עוברים (גם הם דרך הדופן) מן הרקמה אל תוך הדם שבנימים ומוסעים אל מחוץ לרקמה.

בנימים העוטפים את נאדיות הריאה, תופעה שונה מתרחשת: חמצן חודר מן הריאות דרך הקרומים הדקיקים של הנאדיות ודרך דופנות הנימים אל הדם, ופחמן דו-חמצני יוצא מן הדם שבנימים דרך דופנות הנימים ודרך קרומי הנאדיות אל תוך הריאות.
התבוננו היטב בתרשים מערכת הדם בתחילת היחידה. האם בעורקים זורם תמיד דם עשיר בחמצן? .1
על-פי פרקי המידע - סדרו את המושגים הבאים לפי סדר זרימת הדם: נימים, לב, ורידים, עורקיקים, עורקים, ורידונים. .2
לפניכם שלושה זוגות איורים, המתארים את מבנה וגודל כלי-הדם השונים.
  • עורק - כלי-דם בעל דופן עבה, הבנויה משכבת שרירים ומשכבה אלסטית של סיבים. מבנה דופן זה מאפשר לווסת את זרימת הדם אל איברי הגוף על-ידי כיווץ והרפיה של השרירים, הבונים את הדופן.
  • וריד - כלי-דם בעל דופן דקה יחסית לעורק, והוא כמעט אינו אלסטי.
  • נים - כלי-דם דקיק, שעוברים בו חומרים אל הרקמה וממנה. דופנות הנים דקיקות ביותר ובנויות משכבת תאים אחת בלבד.
התאימו באמצעות גרירה את זוגות האיורים כך שמבנה כלי הדם יתאים לסוג כלי הדם.
.3